De jeugd heeft de toekomst!

Stichting het Hervormd Weeshuis vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zij wil op een eigentijdse manier initiatieven in het jeugd- en jongerenwerk geldelijk ondersteunen en zet daarom de jaarlijkse netto-opbrengsten in voor een financiëel steuntje in de rug. Anders dan de naam doet vermoeden geeft de stichting financiële steun ongeacht de levensbeschouwing van de aanvrager.

Stichtingen, verenigingen en daaraan gerelateerde werkgroepen met een op jeugd gericht project kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Middels een snelle check kunt u zien of u in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning.

illu_home
RightPanel